Możesz pomóc

1% podatku

Aby przekazać 1% podatku na moje leczenie wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.
Numer KRS OPP (Fundacji Dobro Powraca): 0000 33 88 78
Cel szczegółowy: TOMASZ SŁUGOCKI

Darowizny przekazywane przez osoby fizyczne

Każdy z nas może przekazać darowiznę na rzecz chorego posiadającego subkonto w Organizacji Pożytku Publicznego. Taką organizacją jest Fundacja – Dobro Powraca. Darowizny nieprzekraczające 6% dochodu można odpisać od podstawy opodatkowania w corocznym zeznaniu podatkowym. Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Dane do przelewu kwoty darowizny:
Konto bankowe:
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Odbiorca: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Tytuł przelewu: TOMASZ SŁUGOCKI

Darowizny przekazywane przez Firmy

Przekazanie darowizny przez firmy umożliwiają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej ustawy każda firma może odpisać darowiznę od podstawy opodatkowania do wysokości 10% rocznego dochodu.
Dane do przelewu kwoty darowizny:
Konto bankowe:
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Odbiorca: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Tytuł przelewu: TOMASZ SŁUGOCKI