«

1,5% podatku

Aby przekazać 1,5 % podatku na moje leczenie wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.
Numer KRS OPP (Fundacji Dobro Powraca): 0000 33 88 78
Cel szczegółowy: TOMASZ SŁUGOCKI.